Andrej Mentel

Bosna a Hercegovina: Náboženstvo nie je len náboženstvo

Sobota o 20:00-21:00 — Sála č. 2

O prednáške

Bosna a Hercegovina je krajina, ktorá uchváti nielen krásnou horskou prírodou, ale aj
kultúrnou rozmanitosťou. Na prvý pohľad návštevníka zaujme pestrá mozaika
náboženstiev, ktorá sa prejavuje prítomnosťou katolíckych a pravoslávnych kostolov,
moslimských mešít a dervišských domov, ako aj židovských synagóg.
Zároveň je to krajina, ktorá v pomerne nedávnej minulosti zažila niekoľkoročnú vojnu
sprevádzajúcu rozpad Juhoslávie. Táto vojna, ako aj mnohé iné udalosti, sa v Bosne
a Hercegovine takým či onakým spôsobom spájajú s náboženstvom. To, akú vieru
vyznávate (či vyznávali vaši predkovia), určuje aj príslušnosť k jednotlivým, navzájom
jazykovo a kultúrne inak veľmi blízkym, no znepriateleným národom.
V mojej prednáške chcem priblížiť, ako sa to deje. Ako sa z náboženstva stáva
jednak spoločenský tmel, jednak rozbuška.

Andrej Mentel

Som antropológ, ktorý sa na jar 2004 dostal prvýkrát do Bosny a Hercegoviny (BiH),
a odvtedy ma tá krajina neprestala fascinovať. Vo svojom výskume sa venujem
rôznym veciam, najmä však tomu, ako sa v tak rozdelenej spoločnosti, ako je tá v
BiH, udržiava solidarita, a akú rolu v tom zohráva náboženstvo. Ak práve nie som na
Balkáne, vyučujem sociálnu antropológiu na Univerzite Komenského v Bratislave. V
rámci možností to však aj spájam, hlavne formou študentských exkurzií do Sarajeva
a okolia.

Na začiatok stránky