Matúš Hyžný

Pištoľové krevety a evolúcia ich špeciálneho klepeta

Sobota o 15:00 16:00 — Sála č. 2

O prednáške

Geológ a paleontológ Matúš Hyžný porozpráva o svojich cestách za pištoľovými krevetami čeľade Alpheidae. Sú to morské ráčiky s klepetami odlišnej veľkosti a stavby. Jedno z nich je výrazne zväčšené, pričom má viacero funkcií. Krevety medzi sebou komunikujú, ale aj ochromujú alebo dokonca zabíjajú korisť. Pri zaklapnutí klepeta totiž vzniká extrémne rýchly prúd vody, ktorý tesne pred klepetom vytvorí tzv. kavitačnú bublinu. Jej prasknutím vzniká ohromne hlasný zvuk dosahujúci hodnotu až 210 decibelov. Ide o akúsi sonickú zbraň, ktorá vo svete morských bezstavovcov nemá obdobu. 

Matúšove cesty za pištoľovými krevetami sú netradičné v tom, že ide o cesty v čase. Je súčasťou medzinárodného tímu, ktorý sa venuje výskumu fosílnych zvyškov týchto neobyčajných živočíchov. Nie je bez zaujímavosti, že ich fosílie nechýbajú ani z územia Slovenska. 

Matúš Hyžný

Matúš Hyžný je geológ a paleontológ pôsobiaci na Katedre geológie a paleontológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Hlavným predmetom jeho výskumu je fosílny záznam a evolúcia desaťnožcov, teda krabov, rakov, kreviet a ich príbuzných. Je autorom alebo spoluautorom vyše stovky odborných publikácií, v ktorých opísal viac ako 80 druhov vyhynutých živočíchov. Venuje sa aj popularizácii vedy. Medzi jeho záľuby okrem iného patrí kreslenie, maľovanie miniatúrnych figúrok a dielo J.R.R. Tolkiena.

Na začiatok stránky