Jozef Šibík

Život na Aljaške

Sobota o 18:30-19:30 — Sála č. 1

O prednáške

Prednáška oboznámi divákov s prácou vedca na Aljaške, životom v tejto časti sveta, ochranou prírody a divočinou boreálnej a subarktickej zóny Severnej Ameriky. Dotkne sa aktuálnych tém klimatickej zmeny, porovnania možností Slovenska a USA v oblasti vedy, ochrany prírody ako aj bežného života.

Jozef Šibík

Nar. v 1978. Samostatný vedecký pracovník na Botanickom ústave Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV (predtým nazývaného Botanický ústav SAV). Zaoberá sa ekológiou rastlinných, predovšetkým horských, spoločenstiev, druhovou diverzitou, fytogeografiou reliktných arkto-alpínskych druhov, vplyvom pasenia na horskú vegetáciu a využitím veľkých databáz v ekológii a botanike. Tiež vplyvom klimatických zmien na biotu, dynamikou vegetácie, lesnými a krovinovými spoločenstvami, oligotrofnými vrchoviskovými porastami a variabilitou príbrežnej vegetácie. V spolupráci s Európskou vesmírnou agentúrou (ESA) a matematikmi na STU spolupracuje na vytvorení softvéru na determináciu biotopov s využitím diaľkového prieskumu Zeme. Je spoluautorom poslednej tzv. „fúzatej“ zonácie, ktorá bola vypracovaná tímom expertov zloženého zo všetkých prírodovedne zameraných odborov na základe objektívnych vedeckých kritérií zohľadňujúcich prioritné funkcie národných parkov. Táto bohužiaľ z politických dôvodov nebola doteraz akceptovaná. Okrem Botanického ústavu CBRB SAV dlhší čas pôsobil na univerzitách v Colorade, Aljaške či Západnom Kapsku v Južnej Afrike. Terénny výskum zameraný na riešenie viacerých problematík absolvoval na štyroch kontinentoch od Európy cez Afriku až po Južnú a Severnú Ameriku.

Na začiatok stránky