Ladislav Miko

Francúzska Guyana - život dažďových pralesov

Piatok o 17:00-18:00 — Sála č. 2

O prednáške

Stretnutie s titánom, alebo cesta starnúceho mladého entomológa za snom do Francúzskej Guyany.

Rozprávanie o tom, ako sa zo snívania o ceste za najväčšími chrobákmi sveta opradenými tajomstvami a bájami v časoch, kedy sa nedalo ísť ani do Viedne stala realita. Zavedie nás na rôzne miesta tej časti Amazonského pralesa, ktorý vlastne patrí stále k Európe – je zámorským územím Francúzska a dá sa navštíviť “vnútrozemským” spojením z Paríža. Navštívime spolu najväčší európsky národný park (Guyanský Amazonský národný park) s výmerou 2 milióny hektárov a navštívime miesta, kam sa jazdí na “safari” za motýľmi a chrobákmi. Ako sa žije v krajine, kde je najväčší podiel lesa na celkovom území, kde stojí európsky kozmodróm s výhľadom na trestaneckú kolóniu z Motýlika a neďaleko amazonského pralesa a kde sa platí Eurom. A povieme si, prečo je to asi najlepší spôsob, ako bezpečne – dokonca I s deťmi – navštíviť autentický tropický prales.

Ladislav Miko

Ako mnohonásobný účastník a víťaz biologických olympiád v detstve som samozrejme nemohol študovať nič iné než biológiu a ekológiu a vybral som si pražskú Karlovu Univerzitu. Moja prvá práca v Ústave ekológie poľnohospodárskej krajiny SAV ma priviedla k štúdiu pôdnych organizmov a z nich hlavne roztočov panciernikov, ktorým sa intenzívne venujem dodnes. Život ma potom zavial do viacerých pozícií, od účasti v koordinačnom centre Občianskeho fóra behom revolúcie, cez prácu inšpektora životného prostredia, experta Interpolu na pašovanie ohrozených druhov, privátneho konzultanta až po českého námestníka a nakoniec aj ministra životného prostredia. Od roku 2015 som začal pracovať pre Európsku komisiu, ako riaditeľ pre ochranu biodiverzity, neskôr ako zástupca generálneho riaditeľa pre zdravie a potravinovú bezpečnosť. Od roku 2018 som vedúcim Zastúpenia EK na Slovensku. To mi ale nebráni po nociach a vo voľnom čase ďalej študovať pôdne roztoče, chrániť a propagovať divočinu a navštevovať prírodu Slovenska i zvyšku sveta. Toto so mnou musí znášať manželka a dve dospelé deti, ktoré ma občas do divočiny sprevádzajú. Jedným z mojich koníčkov je aj popularizácia vedy, v rámci ktorej som natočil pár vlastných dokumentárnych filmov.

Na začiatok stránky