Lukáš Kratochvíl

Honduras a Panama: kde plazi ztrácejí zájem o sex

Sobota o 18:30-19:30 — Sála č. 2

O prednáške

Potřebujeme samce? Někteří plazi se jich v evoluci dokázali zbavit. Česko-hondurasko-panamský tým biologů se je vydal hledat do tropických deštných lesů i na karibské pláže a ostrovy. Člen výpravy vám přiblíží, jak takové pátrání probíhá, jaké zajímavé tvory na expedicích potkali a kde je najít – a jak o tom všem přemýšlí evoluční biolog.

Lukáš Kratochvíl

Lukáš Kratochvíl (1975) se na Univerzitě Karlově zabývá reprodukčními strategiemi obratlovců, jeho oblíbenou skupinou jsou plazi. Zajímají ho především evoluční přechody ve způsobech určení pohlaví, tedy kdy a proč se z jedince vyvine samec nebo samice, rozdíly mezi pohlavími a v poslední době taky ztráty pohlavního rozmnožování.

Na začiatok stránky