Martin Markuš

Novembrové Maroko - pohorie Rif

Piatok o 21:00-22:00 — Sála č. 1

O prednáške

Do Maroka som sa rozhodol vycestovať mimo hlavnej turistickej sezóny a za destináciu som si vybral pohorie Rif s bohatou endemickou flórou, obývaného prastarým národom Berberov s vplyvmi Andalúzanov, ktorí sa sem boli nútení uchýliť po rekonkviste. Miestni ľudia žijú tradičným rurálnym poľnohospodárskym spôsobom života na terasovitých poliach v príkrych svahoch.

Martin Markuš

Väčšinu života som prežil v Prešove a okolí, pri cestovaní uprednostňujem pekné a zaujímavé miesta na okraji záujmu bežných turistických bedekrov. Čo v praxi znamená, že čím menej ľudí sa v danej lokácii vyskytuje, tým je pre mňa atraktívnejšia. Cestujem sám alebo v spoločnosti dobrých známych.

Na začiatok stránky