Mikuláš Oros

Parazitológ na cestách: za rybami do Indie a Bangladéša

Piatok o 16:00-17:00 — Sála č. 2

O prednáške

V marci 2011 sa uskutočnila ichtyoparazitologická expedícia do Bangladéša a severovýchodnej Indie – Západne Bengálsko a Assám. Terénnej expedícii sa zúčastnil aj Mikuláš Oros z Parazitologického ústavu v.v.i. SAV v Košiciach. Hlavným cieľom expedície bol zber unikátneho biologického materiálu pre morfologicko-taxonomické a molekulárne štúdium so zameraním na parazity u ekonomicky významných sumcovitých rýb, a zároveň školenie miestnych vedeckých pracovníkov a študentov v základných metódach ichtyoparazitologického výskumu. Počas expedície sme navštívili rôzne lokality (rieky, jazerá, vodné nádrže) v povodí rieky Ganga a Brahmaputra. India a Bangladéš poskytujú návštevníkom naozajstný zážitok so všetkým čo k tomu patrí, vrátane PARAZITOV J!

Mikuláš Oros

Mikuláš Oros je vedecký pracovník Parazitologického ústavu v.v.i. SAV v Košiciach, zaoberajúci sa problémami systematiky, evolúcie a ekológie mnohobunkových parazitov, predovšetkým parazitov rýb. Ako uznávaný odborník absolvoval veľký počet zahraničných pobytov v Európe, Amerike a Ázii a nadviazal pracovné kontakty s celým radom popredných odborníkov v odbore parazitológia. Významným prínosom jeho zahraničných pobytov je nielen spolupráca so svetovo uznávanými expertmi v parazitologickom výskume, ale predovšetkým získavanie cenného biologického materiálu, ktorý M. Oros študuje na domácom pracovisku.

Na začiatok stránky