Iva Mrvová

Človek v konfliktnej zóne

Sobota o 16:00 17:00 — Sála č. 1

O prednáške

Čo prežíva jednotlivec a ľudské spoločenstvo pod tlakom smrti? Ako v čase vojny funguje ľudská solidarita i dokonalé zverstvo? Kedy a ako sa vo vojne obraciame na boha a prečo dokážeme my, ľudia, tak ľahko posvätiť svoje násilie? Ako vojnu prežívajú Iračania, Sýrčania a ako, napríklad, Ukrajinci? Ako prijímajú humanitárnu pomoc? Nevidela som toho v živote veľa, ale čosi už áno – a človek ma neprestáva fascinovať, v dobrom i tom zlom.

„Človek v konfliktnej zóne“ v Košiciach 25. marca. 

Iva Mrvová

Iva Mrvová Nikdy som nechcela byť reportérkou a keď sa ma niekto pýta, ako sa mi to stalo, hovorím, že netuším. Mňa iba veľmi baví človek. Skúmam ho najradšej v prostredí, ktoré je rozkývané, kde najlepšie vidieť, kým sme a čo všetko sa v nás skrýva – to dobré i to desivé. Na akademickej pôde (Masarykova univerzita v Brne) sa súčasne venujem výskumu náboženského extrémizmu. Zaujíma ma medzináboženský, no predovšetkým medziľudský dialóg a to všetko, o čo my, ľudia, hodnotovo opierame svoj život, aby sme ho ustáli čo najlepšie. Viac na ivapise.sk

Na začiatok stránky