Tomáš Derka

Za vodným hmyzom v povodí Orinoka

Piatok o 18:30–19:30 — Sála č. 2

O prednáške

Do Venezuely som prvý krát cestoval v roku 1999, pár mesiacov po prvom Víťazstve Huga
Cháveza v prezidentských voľbách. Odvtedy som sa tam vracal prakticky každoročne, niekedy aj viac
krát za rok. Až v roku 2016 som si po výsluchu tajnou políciou SEBIN a zaplatení horibilného úplatku
povedal, že tejto krásnej, ale skorumpovanej krajiny stačilo. Dovtedy som mal šťastie, že som mohol
dlhé roky spoznávať nádhernú prírodu Venezuely – stolové hory Guyanskej vysočiny a ich jaskyne,
zasnežené andské vrcholy, savany llanos plné zvierat, tropické džungle v Andách, Orinockej delte,
aj na hornom Orinoku a jeho prítokoch. A zároveň som pozoroval nezastaviteľný sociálny
a ekonomický úpadok pôvodne najbohatšej krajiny Latinskej Ameriky s údajne najväčšími zásobami
ropy na svete.

Tomáš Derka

Narodil sa a vyrastal v Trenčíne. Na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Komenského v
Bratislave vyštudoval environmentalistiku a ekológiu. Dnes na Katedre ekológie PriF UK v Bratislave
pracuje ako docent ekológie. Venuje ekológii tečúcich vôd a vodnému hmyzu, najmä ekológii a
systematike podeniek. Od prvej cesty do Kolumbie v rokoch 1994 – 1995, kedy počas troch mesiacov
ani raz nespal v hoteli, navštívil Latinskú Ameriku asi 30-krát. Po prvých cestách do Kolumbie
a Venezuely, precestoval aj Brazíliu, Ekvádor, Argentínu, Paraguaj, Kostariku a Panamu. Pre študentov
Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave každoročne organizuje prírodovednú
exkurziu do tropickej Južnej Ameriky. Organizoval viaceré prírodovedecké expedície do Venezuely,
predovšetkým do oblasti Guyanskej vysočiny a horného Orinoka, počas ktorých sa venoval výskumu
vodného hmyzu. Na vrchole stolovej hory Roraima stál 16-krat, no dostal sa aj na iné stolové hory –
Auyán, Akopán, Kukenán, Churí, Sororopán a Cerro Duida. Publikoval asi 20 vedeckých prác o vodnej
faune Venezuely, opísal odtiaľ nový rod podeniek a množstvo nových druhov podeniek, pošvatiek,
potočníkov, vodných chrobákov a kobyliek.

Na začiatok stránky