Peter Váczi

Antarktída, svetadiel otáznikov

Sobota o 21:00-22:00 — Sála č. 2

O prednáške

Antarktída, biely kontinent s úžasnou zmesou extrémov. Skúsime sa pozrieť na niektoré
možno menej známe zaujímavosti. Cesty tam, pobyty vedcov, zabezpečenie expedícií,
extrémy prírody, ktoré človek spoznáva, nádhera prírody. To sú niektoré z nich. Prijmite
pozvanie na expedíciu a poodhaľme niektoré z nich.

Peter Váczi

Peter Váczi, rastlinný fyziológ, polárnik.
Pôsobí na Masarykovej univerzite v Brne. Venuje sa výskumu nižších rastlín (riasy, sinice,
machy, lišajníky) v extrémnom prostredí.  Podieľa sa na organizácii a zabezpečení českých
vedeckých expedícií do Antarktídy a na výskume v tomto extrémnom prostredí. V Antarktíde
spolu strávil viac ako dva roky.

Na začiatok stránky