Peter Velenský

Zachráníme gaviála? Gaviál indický v přírodě i v zoologických zahradách

Piatok o 18:30-19:30 — Sála č. 2

O prednáške

Přednáška nás zavede na severoindickou řeku Čambal, která je od sedmdesátých let jedním z
posledních a posledním velkým útočištěm kriticky ohroženého gaviála indického. Mimo něj
ovšem zdejší národní park chrání mnoho dalších vzácných savců, plazů i ptáků. Podíváme se
ale i na jih Indie, do krokodýlí Zologické zahrady Madras Crocodile bank, která se zásadním
způsobem zasloužila o záchranu gaviálů. Dozvíme se i o dlouholetých aktivitách ZOO Praha v
ochraně gaviálů. A jako bonus nás čeká lovecká výprava s příslušníky legendárního kmene
Irulů, kteří se specializují na odchyt jedovatých hadů a odběr jejich jedu pro lékařské účely.

Peter Velenský

Petr Velenský (1960), kurátor plazů, obojživelníků a ryb v ZOO Praha. Nadšený pozorovatel a
fotograf plazů i ostatních živočichů a rostlin v jejich přirozeném prostředí. Autor stovek
článků i přednášek, zahrnujících mimo poznatků z chovu plazů i zážitky z cest, zejména po
aridních oblastech Evropy, Asie a Afriky.

Na začiatok stránky