Ladislav Miko

Pantanal - najväčšie mokrade sveta

Piatok o 18:30–19:30 — Sála č. 2

O prednáške

Pantanal je tropické mokraďové územie v strednej Brazílii. Časť územia je chránená, najmä časť tvoriaca Pantanalský národný park. V roku 2000 UNESCO vyhlásilo národný park a tri priľahlé súkromné chránené oblasti organizácie Ecotropica za svetové prírodné dedičstvo. V tom istom roku Brazília vyhlásila celý Pantanal za biosférickú rezerváciu.

Rozprávanie o Pantanale, najväčších mokradiach sveta a výkladnej skrini juhoamerickej fauny…. alebo ako agro-eko-turistika pomáha chrániť jeden z prírodných rajov sveta.

Ladislav Miko

Ako mnohonásobný účastník a víťaz biologických olympiád v detstve som samozrejme nemohol študovať nič iné než biológiu a ekológiu a vybral som si pražskú Karlovu Univerzitu. Moja prvá práca v Ústave ekológie poľnohospodárskej krajiny SAV ma priviedla k štúdiu pôdnych organizmov a z nich hlavne roztočov panciernikov, ktorým sa intenzívne venujem dodnes. Život ma potom zavial do viacerých pozícií, od účasti v koordinačnom centre Občianskeho fóra behom revolúcie, cez prácu inšpektora životného prostredia, experta Interpolu na pašovanie ohrozených druhov, privátneho konzultanta až po českého námestníka a nakoniec aj ministra životného prostredia. Od roku 2015 som začal pracovať pre Európsku komisiu, ako riaditeľ pre ochranu biodiverzity, neskôr ako zástupca generálneho riaditeľa pre zdravie a potravinovú bezpečnosť. Od roku 2018 som bol vedúcim Zastúpenia EK na Slovensku. To mi ale nebráni po nociach a vo voľnom čase ďalej študovať pôdne roztoče, chrániť a propagovať divočinu a navštevovať prírodu Slovenska i zvyšku sveta. Toto so mnou musí znášať manželka a dve dospelé deti, ktoré ma občas do divočiny sprevádzajú. Jedným z mojich koníčkov je aj popularizácia vedy, v rámci ktorej som natočil pár vlastných dokumentárnych filmov.

Na začiatok stránky