Viktória a Igor Majláthovci

Za plazmi na juhovýchod USA

Sobota o 14:00-15:00 — Sála č. 1

O prednáške

Aj keď hlavným cieľom štúdia boli rôzne skupiny plazov, ich parazity a patogény, mali možnosť pozorovať a zdokumentovať aj mnoho iných skupín živočíchov, ako aj zaujímavé druhy rastlín. Počas ich pobytu v prvom polroku 2020 zažili mnohé príjemné, ale aj nebezpečné situácie z dielne matky prírody, akými boli pandémia, tornáda, požiare, čo výrazne ovplyvnilo ich prácu na akademickej pôde a aj v teréne.

Viktória a Igor Majláthovci

Na začiatok stránky