14. ročník

Festival Iné cesty

Festival o pútnikoch po prašných cestách, ktorí hľadajú, obdivujú
a rešpektujú posledné nedotknuté miesta a kultúru na Zemi.

prednášky / koncerty / diskusie

Festival je presunutý na jar 2022.

pre viac informácií sledujte facebook Iné cesty

KASÁRNE/KULTURPARK, Košice

Piatok

PROGRAM 19. NOVEMBER 2021

Sála č. 1

Sála č. 2

Sobota

program 20. NOVEMBRA 2021

Vstupenky

Vstupenky je možné zakúpiť v hotovosti na mieste.
Na základe protipandemických opatrení vstup platí len pre plne očkované osoby

Piatok

8€
4 eurá študenti Prírodovedeckej fakulty UPJŠ

Sobota

10€
5 eur študenti Prírodovedeckej fakulty UPJŠ

Celý festival

15€
7 eur študenti Prírodovedeckej fakulty UPJŠ